سخن سردبیر

دوره 9، شماره 18، مهر 1400

زهرا گویا


طراحی و اعتباریابی الگوی بسته آموزشی خودآموز کلاس‌های چندپایه در دوره دوم ابتدایی

دوره 9، شماره 18، مهر 1400، صفحه 5-34

معصومه فرهوش؛ سارا ابراهیمی؛ عباس قلتاش


تأملی بر برنامه درسی زاید در رشته آموزش ابتدایی

دوره 11، شماره 21، فروردین 1402، صفحه 9-38

مجید صالحی؛ مرضیه دهقانی؛ محدثه خطاط


تدوین راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی( یکپارچه)پایه سوم ابتدایی

دوره 11، شماره 21، فروردین 1402، صفحه 71-112

سارا جلال پور؛ پروین احمدی؛ پروین صمدی


طراحی الگوی برنامه درسی سواد چندفرهنگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 11، شماره 21، فروردین 1402، صفحه 187-280

سعیده افضلی؛ علیرضا صادقی؛ نعمت الله موسی پور؛ مصطفی قادری


چالش‌های دانش‌آموزان در ساخت اثبات‌های هندسی

دوره 11، شماره 21، فروردین 1402، صفحه 281-320

فاطمه احمدپور


واکاوی کنش حرفه ای آموزشگران رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان در زمینه دانش پداگوژی محتوا

دوره 11، شماره 21، فروردین 1402، صفحه 321-354

نسرین مهدوی؛ زهرا نیکنام؛ محمد عطاران؛ نعمت الله موسی پور


واکاوی برنامه درسی متناسب با ویژگی‌های نسل z

دوره 11، شماره 21، فروردین 1402، صفحه 391-452

زهرا پروازی مقدم؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کامبیز پوشنه؛ علی اکبر خسروی بابادی


نگاهی تحلیلی انتقادی به برنامه درسی اسلامی صورت گرا

دوره 11، شماره 21، فروردین 1402، صفحه 453-492

فاطمه سادات جعفرنیا؛ مقصود امین خندقی


فراتحلیل آثار معلمان پژوهنده استان زنجان از سال 1389 تا 1396 (با موضوع آموزش و یادگیری)

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 15-50

علی حیاتی؛ شهرام اسکندری پور؛ علیرضا عصاره؛ رقیه حیدری


سنتزپژوهی مولفه های دانش فرهنگی معلمان

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 51-88

ابراهیم محمدجانی؛ مصطفی قادری؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ نعمت الله موسی پور


آموزش ریاضی چه نیست؟!

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 1-24

زهرا گویا


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 1-4

محمد عطاران


طراحی و ساخت آزمونی برای صلاحیت‌های شناختی سواد ریاضی دانش‌آموزان ایرانی بر مبنای مطالعات پیزا

دوره 2، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 5-34

مریم محسن پور؛ زهرا گویا؛ محسن شکوهی یکتا؛ علیرضا کیامنش؛ عباس بازرگان


چالش بین کوچ عشایر و مدارس عشایر کوچ رو

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 5-22

مصطفی عبدلی