تجربه حرفه‌ای اساتید در ارتباط با پدیده تدریس اثربخش در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

 
چکیده: هدف اصلی مطالعه‏ی حاضر،  تبیین پدیده‏ی تدریس اثربخش در آموزش عالی  بر اساس تجربه‏ی حرفه‏ای اساتید دانشگاه  به‌منظور  ایجاد یک چهارچوب مفهومی و توسعه‏ی مبانی پداگوژیکی و نظری تدریس در مراکز آموزش عالی است.  رویکرد پژوهشگر در این بخش از پژوهش، رویکرد کیفی با استفاده از راهبرد پدیدار نگاری است. مشارکت­ کنندگان شامل 12 عضو هیئت‌علمی از اساتید دانشگاه کردستان بودند که از طریق نمونه­ گیری نوعی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ­ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه سازمان‌یافته جمع ‏آوری شدند. روش تحلیل داده ‏ها  تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محور و منتخب بود. یافته ‏های مربوطه نشان داد که مقوله ­های اساسی تدریس اثربخش ازنظر اساتید شامل 1) مهارت­ های ارتباطی؛ 2) خصوصیات آموزش­دهنده و آموزش­ گیرنده؛ 3) مهارت­ های آموزشی و 4) عوامل زمینه ­ای است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Professors’s professional experience in relation to effective teaching phenomen in higher education

نویسندگان [English]

  • Khalil Gholami
  • mohammad asadi
-----
چکیده [English]

 
Abstract: The main purpose of the present study was to gain insights into effective teaching in higher education as a phenomenon. Using professional experiences of university faculty, we wanted to develop a conceptual framework in order to enhance the pedagogical and theoretical foundations of teaching.using phenomenography, which is one of the qualitative strategies we interviewed 12 Faculty from University of Kurdistan. Participants were selected using typical sampling until we research theoretical saturation while conducting deep and semi-structured interview.  Using inductive procedure, we coded the data in three steps of open, axial, and pattern coding. The finding showed that effective teaching had four main dimensions according to participating faculty: (1) Communicative skills, (2) learner and instructor characteristics, (3) pedagogical skills, and (4) background factors. Comparing the existing literature, we argue that learner characteristics and background factors are new ideas in effective teaching.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword Effective teaching
  • higher education
  • professor’s viewpoint
  • Phenomenography