راهنمای نویسندگان

نویسنده گرامی با توجه به تغییر دامنه دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی مقالات خود را به آدرس زیر ارسال نمائید
https://www.jcstpicsa.ir

سبک نگارش مقالات

./files/site1/files/%D۸%AA%D۸%B۹%D۹%۸۷%D۸%AF%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷.pdf

 • فرم تعارض منافع
  نامه مورد نظر را از لینک زیر دانلود نموده و پس از تکمیل و امضاء تمام نویسندگان در سایت بارگذاری نمائید.

https://s۴.uupload.ir/filelink/XZ۸Mba۷Fqz۱J_fa۵۲ea۵a۷f/cstp_فرم_تعارض_منافع_m۶p.doc
 

 • نویسنده محترم  با توجه به بخشنامه وزارت علوم و تاکید بر مشابهت یابی لازم است با مراجعه به سایت سمیم نور قسمت مشابهت یابی متن مقاله خود را مشابهت یابی و گزارش آن را در قسمت فایل های پیوست  مقاله ارسال فرمائید.

  آدرس سایت سمیم نور:
  http://www.samimnoor.ir/view/fa/default

   
 • تنظیم چکیده­ ها به دو زبان­ فارسی و انگلیسی (بین ۱۲۰ الی ۱۵۰ کلمه). چکیده بیش از ۱۵۰ کلمه را سایت به صورت خودکار نپذیرفته و ادامه ثبت و ارسال مقاله میسر نخواهد شد.
 • کلید واژه ­ها به ترتیب اهمیت و ارتباط با موضوع (۳ تا ۵ مورد)

پیشنهاد می­ شود مقاله شامل بخش­ های زیر باشد:

 • مقدمه (شامل: زمینۀ موضوع، مبانی نظری و پیشینه)
 • بیان مسئله و چارچوب نظری (شامل: شرح مساله، ضرورت بررسی، مدل نظری، هدف­ ها، پرسش­ ها یا فرضیه­ ها)  
 • روش­ پژوهش (شامل: روش و طرح پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه­ گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش تحلیل داده‌ها)
 • گزارش یافته­ ها (شامل توضیحات، جداول، نمودارها و شکل‌ها. در صورت استفاده از جدول، نمودار و شکل، شماره جدول­ ها و عنوان آن­ها در بالای جدول ­ها و شماره نمودارها و عنوان آن­ها زیر نمودارها قرار گیرد. نمودارها، اشکال و جداول به‌صورت سیاه و سفید تهیه شود).
 • نتیجه­ گیری و بحث و بررسی درباره نتایج (مقایسه یافته­ ها با پیشینه یا تطبیق با مبانی نظری، تفسیر نتایج، مقایسه نتایج بدست آمده و تبیین نتایج)
 • پیشنهادها (ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات شناسایی شده یا در ارتباط با نتایج به ‌دست آمده با ارجاع به آنها)
 • تشکر و قدردانی (درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش- درصورت وجود-)
 • پاورقی: معادل لاتین اصطلاحات و اسامی غیرایرانی مورد استناد در همان صفحه و در قسمت پاورقی می­ آید.
 • ·      فهرست مآخذ فارسی و انگلیسی (به تفکیک): معرفی (فقط) تمامی منابع استناد شده در متن به ترتیب الفبایی، با ذکر نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان منبع (به صورت بولد)، نام مترجم منبع (در صورتی که به ترجمه فارسی آن استناد می‌شود) محل انتشار، نام ناشر. 
 • سایر نکات 
 • مقاله‌های ارسال شده بازگردانده نمی­ شود.
 • کاربرگ درخواست انتشار، تعهد عدم انتشار و تضمین اصالت مقاله توسط نویسنده یا نویسندگان امضاء و عرضه شود.
 • حق ویرایش مقاله پذیرفته شده، برای هیئت تحریریه محفوظ است.
 • مجله فقط مقاله ­هایی را که قبلأ در مجلات یا نشریات دیگر چاپ نشده است، منتشر می‏ کند.
 • حجم مقاله بین ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کلمه  باشد و در محیط(۲۰۰۳,۲۰۰۷)  word با فونت ۱۲ (B Lotus) در متن فارسی و فونت ۱۱ قلم تایمز در متن لاتین با فاصله ۳ سانتی متر از طرفین صفحه تنظیم گردداین شرط اولیه ورود مقاله به فرایند بررسی است.
 • در مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله تحصیلی، نام دانشجو به عنوان نفر اول ذکر شود.
 • در مقاله ­های برگرفته از پایان­نامه ­ها، ذکر موسسه محل تحصیل، عنوان اصلی پایان­ نامه و تاریخ دفاع ضروری است.

هزینه های بررسی(داوری) و چاپ و انتشار مقالات در نشریه: 

طبق مصوبه جدید هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران مورخ ۱۴۰۱/۶/۷، ارسال مقاله برای نشریه و انجام فرایند داوری با دریافت هزینه به صورت زیر انجام می پذیرد:

مرحله ورود به داوری تخصصی: ۴۰۰ هزار تومان

مرحله پذیرش نهایی و چاپ: ۴۰۰ هزار تومان

در دو فصنامه نظریه و عمل در برنامه درسی به شماره کارت تجارت به شماره ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۳۹۴۹۵۳  ، به نام "انجمن مطالعات برنامه درسی ایران" واریزنمایید.

نشریه «نظریه و عمل در برنامه درسی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر می شود.