ارزیابی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان از منظر تجارب جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید رجائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران

3 دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید رجایی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه تبیین عناصر برنامۀ­ درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کم‌توان ذهنی است. رویکرد مورد استفاده، کیفی و از نوع سنتز پژوهی است. نتایج این مطالعه نشان داد که اهداف کلی آموزش کودکان کم‌توان ذهنی را می‌توان در چهار دسته؛ رشد همه‌جانبۀ کودکان کم‌توان ذهنی؛ برقرار نمودن روابط مفید و مؤثر با دیگران؛ پذیرش مسئولیت اجتماعی؛ کفایت اقتصادی تقسیم کرد؛ و به‌تبع این اهداف محتوای برنامۀ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی ارائه گردید؛ همچنین نتایج نشان داد که یک روش تدریس نمی‌تواند جوابگوی نیازهای همه‌جانبۀ کودکان کم‌توان ذهنی باشد، بنابراین معلمان می‌توانند از روش‌های تدریس مختلف استفاده کنند و روش سنجش عملکردی همراه با ارزشیابی ملاک مرجع مؤثرین روش ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Farhangian University Internship Program from the Perspective of Global Experiences

نویسندگان [English]

  • soghra maleki 1
  • gholamali Ahmady 2
  • Mahmood Mehrmohammadi 3
  • Mohhamad Reza Emamjomeh 4
1 Department of Educational Sciences and Psychology, Shahid Rajaei University
2 Professor and faculty member of the University of Tehran Rajai martyr teacher training.
3 Department of Educational Sciences and Psychology, Tarbiyat Modarres University
4 Department of Educational Sciences and Psychology, Shahid Rajaei University
چکیده [English]

The purpose of this comparative study was to evaluate Farhangian University internship program (intended program) from the perspective of global experience. For this purpose, the elements of this program were compared separately with the elements of the internship program of three countries, Australia, Canada and Singapore, and the collected data were analyzed. This study, which was carried out within a comparative framework and using the range model, in one phase and the inferential analytical method in another phase. The findings showed that the internship program of three countries including Singapore, Canada and Australia, have a lot in common regarding many elements; despite the cultural, geographical diversity. But data indicated a great distance between these three countries and the internship program of Iran (Farhangian University). These differences are very evident in the objectives, content, determination of the role and responsibility of tutors, the element of time and assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • components of curriculum
  • mentally retarded children
  • job empowerment