تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کم‌توان ذهنی (سنتز پژوهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه تبیین عناصر برنامۀ­ درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کم‌توان ذهنی است. رویکرد مورد استفاده، کیفی و از نوع سنتز پژوهی است. نتایج این مطالعه نشان داد که اهداف کلی آموزش کودکان کم‌توان ذهنی را می‌توان در چهار دسته؛ رشد همه‌جانبۀ کودکان کم‌توان ذهنی؛ برقرار نمودن روابط مفید و مؤثر با دیگران؛ پذیرش مسئولیت اجتماعی؛ کفایت اقتصادی تقسیم کرد؛ و به‌تبع این اهداف محتوای برنامۀ درسی برای کودکان کم‌توان ذهنی ارائه گردید؛ همچنین نتایج نشان داد که یک روش تدریس نمی‌تواند جوابگوی نیازهای همه‌جانبۀ کودکان کم‌توان ذهنی باشد، بنابراین معلمان می‌توانند از روش‌های تدریس مختلف استفاده کنند و روش سنجش عملکردی همراه با ارزشیابی ملاک مرجع مؤثرین روش ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Curriculum Components for the Empowerment of Mentally Retarded Children (Synthesis Inquiry)

نویسندگان [English]

  • adel alipoor 1
  • Majid Aliasgari 1
  • Ali Hosseinikhah 2
  • Haji HosseinNejad 1
1 Faculty of Education and Psychology. kharazmi University
2 Faculty of Education and Psychology. kharazmi University
چکیده [English]

The main purpose of this study is to explain the components of the curriculum for job empowerment of mentally retarded children. The applied approach is qualitative and research synthesis, which was done. The results of this study showed that the general objectives of teaching mentally retarded children can be categorized into four categories: the comprehensive development of mentally retarded children; the establishment of useful and effective relationships with others; the acceptance of social responsibility; the economic adequacy; and, consequently, the content of the curriculum content for children Subjective mental retardation was presented. Also, the results indicated that only one teaching method cannot meet the needs of the mentally retarded children in a comprehensive manner, so teachers could use different teaching methods and the method of functional measurement with the evaluation of effective reference criteria could be considered as the most effective method of evaluating the knowledge gained by these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • components of curriculum
  • mentally retarded children
  • job empowerment