نحوۀ معرفی جبر در کتاب های درسی ریاضی در دوره‌های مختلف تاریخی در ایران و ارتباط آن با چگونگی سازماندهی مبحث جبر در کتاب ریاضی پایۀ هفتم توسط معلمان ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی ارتباط بین مبحث جبر در کتاب‌های درسی گذشته با چگونگی سازماندهی این موضوع توسط معلمان ریاضی در زمان حال است. این هدف در سه محور مورد مطالعه قرار گرفته است: 1. نحوۀ آغاز و ارائۀ مبحث جبر در تاریخ ریاضی ایران و در کتاب‌های درسی ریاضی در دوره­های گذشته در ایران 3- نقش محتوای کتب گذشته در شکل‌گیری سازماندهی و تدریس جبر توسط معلمان ریاضی. روش تحقیق، تحلیل محتوا و تحلیل تاریخی و اسنادی بوده است. این مطالعه نشان می‌دهد که دانش و روش‌های آموزشی معلمان منطبق بر محتوای جبر کتاب فعلی ریاضی هفتم نیست و در حدود % 30 از دانش آن‌ها مبتنی بر تجربیات حاصل از محتوای کتب گذشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Algebra in Mathematics Textbooks in Different Historical Periods in Iran and the Organization of Algebra in 7th Grade Mathematics Textbook

نویسندگان [English]

  • S. S. Asgari 1
  • ahmadreza nasr 1
  • Mohammad javad Liyaghatdar 1
  • Ebrahim Reyhani 2
1 Department of Educational Sciences, University of Isfahan
2 Department of Mathematics, Tarbiat University, Shahid Rajaei
چکیده [English]

The aim of this paper is to study the relationship between algebra content formation in mathematics textbooks and the mathematics teachers’ current knowledge. Based on this aim, we have considered three subjects: 1. mathematics teachers’ current knowledge of algebra, 2. the beginning and presentation methods of algebra content on the number of selected previous textbooks and 3.the role of previous textbooks content in teacher knowledge forming. Research Methodology had been a survey, content analysis, and historical and documentary analysis. This study showed that the teachers' knowledge and teaching methods do not coincide with the algebra content of the current seventh-grade mathematics textbook, and about 30% of teachers’ knowledge is based on the experiences of the previous textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics teachers
  • knowledge
  • Mathematics textbooks
  • Algebra
  • The history of curriculum