شناسایی عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای ارزشیابی کیفیت برنامۀ درسی پیش‌دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی اراک

2 دانشیار دانشگاه ازاد اراک

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای ارزشیابی کیفیت برنامۀ درسی پیش‌دبستان بود که با رویکرد کیفی با استفاده از روش اسنادی و پدیدارشناسی انجام شد. در این پژوهش هدف (10 ملاک و 59 نشانگر)، محتوا (8 ملاک و 35 نشانگر)، فضا و تجهیزات (4 ملاک و 12 نشانگر)، فعالیت‌های یادگیری (10 ملاک و 48 نشانگر)، تدریس (5 ملاک و 21 نشانگر)، مربی (2 ملاک و 12 نشانگر)، زمان (4 ملاک و 6 نشانگر) و ارزشیابی (4 ملاک و 14 نشانگر) به‌عنوان عوامل مؤثر در ارزشیابی کیفیت برنامۀ درسی در دورۀ پیش از دبستان شناسایی شدند. یافته‌های این پژوهش زمینۀ ساخت ابزار ارزشیابی کیفیت برنامه‌های درسی پیش‌دبستانی را به‌منظور پاسخگو نمودن مراکز پیش‌دبستانی و اصلاح برنامه‌های درسی جاری را فراهم نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Factors, Criteria and Indicators for Evaluating the Quality of Preschool Curriculum

نویسندگان [English]

  • shima pourzandi 1
  • Faezeh Nateghi 2
1 Azad university
2 Azad university
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors, criteria and indicators for evaluating the quality of preschool curriculum, which was done with a qualitative approach using documentary and phenomenological methods. In this study, purpose (10 criteria and 59 indicators), content (8 criteria and 35 indicators), space and equipment (4 criteria and 12 indicators), learning activities (10 criteria and 48 indicators), teaching (5 criteria and 21 indicators) Instructor (2 criteria and 12 indicators), time (4 criteria and 6 indicators) and evaluation (4 criteria and 14 indicators) were identified as effective factors in evaluating the quality of the curriculum in preschool. The findings of this study have provided the basis for the development of tools for evaluating the quality of preschool curricula in order to respond to preschool centers and modify current curricula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum evaluation
  • preschool curriculum
  • evaluation
  • preschool quality