طراحی الگوی برنامه درسی شخصی شده مبتنی بر هنرمفهومی در دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه هرمزگان

4 دانشگاه علامه طباطبایی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

5 دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این مقاله طراحی الگوی ­برنامه ­درسی شخصی شده مبتنی بر هنرمفهومی در دوره­ابتدایی است. هنرمفهومی یکی از اقسام هنرپستمدرن[1] است که از منظر آن آموزش و برنامه ­درسی امری کاملا شخصی وموقعیتی است. بابکارگیری روش ­سنتزپژوهی به بررسی نظرات و منابع مربوط به هنرمفهومی اقدام شد و نُه مقوله اصلی هنرمفهومی شناسایی شده شامل توجه به: مسائل اجتماعی، سیاسی وفرهنگی/ رویکرد انتقادی/ چند­فرهنگی/ خلاقیت/ تعامل با مخاطب/ بعد جهانی وبومی/  مسائل زیست­محیطی/ تنوع در تکنیک ورسانه. از سوی دیگر موضوع شخصیسازی­آموزش، که طی چنددهه گذشته مجددأ دارای اهمیت شده­است، نشان میدهد که برنامه ­درسی وقتی میتواند موثر و کارآمد باشد که با شخص به ماهوَ شخص ارتباط برقرار سازد. برای تحقق برنامه ­درسی شخصی‌شده، مفاهیم: «سبک، چگونگی، سطح، محتوا، راهبرد وروش­تدریس، رسانه، ارزشیابی، وقت ومکان» مطرح هستند. براین اساس، تلاش شد تا الگویی از ترکیب مفاهیم اساسی هنرمفهومی درقالب کلی برنامه­درسی شخصیشده فراهم گردد که به تأیید نهایی متخصصان برنامه­درسی وهنرمفهومی رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a personalized curriculum based on conceptual art in elementary school

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Takbiri 1
  • Mahboobeh Khosravi 2
  • nematollah mousapour 3
  • Hasan Maleki 4
  • Reza Afhami 5
1 Allame Tabtabei UN
2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University
3 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Hormozgan University
4 Allameh Tabatabai University - Faculty of Educational Sciences and Psychology - Department of Management and Educational Planning
5 Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The purpose of this article is to design a personalized lesson plan based on conceptual art in elementary school. From the point of view of conceptual art (from postmodern arts), educationand curriculum is a completely personal and situational matter. Using synthetic research method, the ideas and sources related to conceptual art were examined and the nine main categories of conceptual art identified included: social, political and cultural issues / critical approach / multicultural / creativity / audience interaction / global and indigenous dimension / biological issues Environmental / Variety in media technique. To realize a personalized curriculum, the concepts are: "style, how, level, content, teaching strategy and method, media, evaluation, time and place." Accordingly, an attempt was made to provide a model of combining the basic concepts of conceptual art in the general form of personalized curriculum, which has reached the final approval of the curriculum and conceptual arts experts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Template
  • Conceptual Art
  • Personalized Curriculum
  • Elementary Curriculum