بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تلفیق یادگیری حرفه‌ای معلمان ریاضی با چگونگی تحلیل، تفسیر و تصمیم‌گیری آنان در دورۀ متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

‎10.18869/acadpub.cstp.3.5.45

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تلفیق یادگیری‌ حرفه‌ای معلمان ریاضی با چگونگی تحلیل، تفسیر و تصمیم‌گیری آنان در دورۀ متوسطه می‌باشد. برای توصیف عمیق‌تر تجارب، انتظارات و باورهای معلمان ریاضی نسبت به ماهیّت همکاری آنان جهت بهبود عمل تدریس ریاضی، از روش «پدیدار نگاری» استفاده شده است. با تحلیل عمیق‌تر مصاحبه‌های انجام‌شده با معلمان ریاضی، از سه مقولۀ اصلی «حضور آموزشگرانِ معلمان ریاضی به‌ عنوان هدایتگران گروه‌های معلمان»، «آشنایی با روش‌های متنوع تدریس و تغییر آن، متناسب با ویژگی‌های شخصی معلم، مدرسه و کلاس درس» و «برگزاری دوره‌ها به‌صورت گروهی»، به‌ تدریج سه زیر مجموعۀ مرتبط با آن‌ها، شکل گرفتند. این سه، شامل «تمرکز بر هدف و محتوای مشخص در گروه‌ها»، «تفاوت بین یادگیری معلمان ریاضی به‌عنوان بزرگ‌سالان و یادگیری دانش‌آموزان» و «وجود دغدغه‌های مشترک بین اعضای گروه» بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influencing factors on integrating professional learning of secondary mathematics teachers with the analysis, interpretation and decision-making of their teaching

نویسندگان [English]

  • Narges Mortazi Mehrabani
  • Zahra Gooya
Shahid Beheshti Un
چکیده [English]

 
The present study is part of a bigger research project and its purpose was to investigate the influencing factors on integrating professional learning of secondary mathematics teachers with the ways in which they analyze, interpret and make decisions regarding their teaching. For the fine-grained analysis of the first layer of data, phenomenography method was used. Nine teachers were interviewed and based on the three main categories of “the presence of mathematics teachers’ educators as leading teachers’ groups”, “being familiar with various teaching methods and modify them according to personal characteristics of teacher, school and classroom” and “professional training of the cooperative group form” that were emerged in the bigger study. With the further analysis of the interviews, three sub- categories were shaped as well. They included “focusing on the specific goals and content in cooperative groups”, “considering mathematics teachers as adult learners not school students” and “the existence of common concerns between group members.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words Professional Learning
  • Secondary Mathematics Teachers
  • Phenomenography