رویکرد تلفیقی در برنامه ی درسی تربیت‌بدنی مقطع ابتدایی: تبیین امکان از دیدگاه متخصصان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

چکیده: هدف عمده­ این پژوهش امکان به‌کارگیری رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت‌بدنی مقطع ابتدایی از دیدگاه متخصصان است. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه­ی آماری این پژوهش را اساتید و صاحب ‌نظران رشته­ی علوم تربیتی با گرایش برنامه­ریزی درسی و اساتید و صاحب‌ نظران رشته­ی تربیت ‌بدنی با گرایش مدیریت و برنامه­ریزی و آشنا به برنامه درسی تربیت ‌بدنی دانشگاه­های دولتی شهر تهران تشکیل می­دهند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه­ی محقق ساخته­ی 25 سؤالی جمع‌آوری‌شده است. اطلاعات به دست آمده با استفاده از دو روش آماری t تک نمونه­ای و خطی- لگاریتمی بررسی شده است. یافته­های به دست آمده از طریق روش آماری t تک نمونه­ای حاکی از آن است که از دیدگاه متخصصان تدوین اهداف، انتخاب محتوا و همچنین انسجام تجربیات فراگیران از طریق ارائه برنامه درسی تربیت‌بدنی به‌صورت تلفیقی معنادار است. همچنین نتایج حاصل از روش خطی- لگاریتمی حاکی از آن است که دیدگاه متخصصان با توجه به جنسیت و میزان موافقت آنان نسبت به تدوین برنامه درسی تربیت‌بدنی تلفیقی معنادار است و دیدگاه متخصصان با توجه به سابقه تدریس و تعامل این سه عامل معنادار نیست. بر اساس نتایج این پژوهش از نظر متخصصان با توجه به مؤلفه­ های برنامه‏ریزی درسی می­توان برنامه درسی تربیت‌بدنی را به‌صورت تلفیقی تهیه و تدوین نمود. همچنین از نظر متخصصان با توجه به عامل جنسیت و میزان موافقت می­توان برنامه درسی تربیت‌بدنی را به‌صورت تلفیقی تهیه و تدوین کرد. با توجه به عامل سابقه تدریس و تعامل سه عامل تهیه برنامه درسی تربیت‌بدنی به‌صورت تلفیقی از نظر متخصصان اختلاف‌نظر وجود دارد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated approach in primary school physical education curriculum: a possible explanation of the expert's view

نویسندگان [English]

  • Hamideh Yaghooti 1
  • mohammad javadipour 2
  • Ali akbar Khosravi 3
1 Senior expert in curriculum planning, Azad University, Central Tehran branch
2 Member of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
3 Member of the academic faculty of Azad University, Tehran branch
چکیده [English]

Abstract: The objective of this research was to study the feasibility of integrative approach in physical education course at the elementary level from the point of view of experts. The researchers used descriptive survey method for this study. The statistical population consisted of physical education experts majoring in curriculum development or management and planning who were familiar with physical education courses of public universities in Tehran. The research data was collected by a researcher-made questionnaire. Data was collected through both T-solo and linear-algorithm sample statistical methods. Results through T-solo sample showed that in terms of professionals who set the objectives, selection of content and coherence of learning experiences was meaningful in integrated delivery of physical education curriculum. Results through linear-algorithm method showed that experts' opinion was significantly correlated to their gender and attitude towards integrated physical education curriculum. Also there was significant variation regarding the experts' years of experience. In addition, there was no significant correlation between these three factors, i.e. gender, attitude towards integrated curriculum and teaching experience. According to the findings of this study, the experts agreed that development of an integrated physical education curriculum was feasible if curriculum development elements were taken into consideration. In terms of gender and attitude towards an integrated curriculum, experts agreed that development of an integrated physical education curriculum was feasible. In terms of teaching experience and background, and interrelation between these three factors there is difference of viewpoint among experts.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • integration
  • Integrated Curriculum
  • physical education
  • integrated physical education curriculum