ارزیابی برنامۀ درسی دورۀ متوسطه (شاخۀ کار‌ و‌ دانش) با نظر به موضوع کارآفرینی از دیدگاه متخصصان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی پیرانشهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی اراک

‎10.18869/acadpub.cstp.3.6.143

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی برنامۀ درسی دورۀ متوسطه شاخۀ کار‌ و‌ دانش با نظر به موضوع کارآفرینی از دیدگاه متخصصان انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی و جامعۀ آماری را کارشناسان و متخصصان برنامۀ درسی شاخۀ کار‌ و‌ دانش (194 نفر) تشکیل می‌دهند. . 123 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان بصورت تصادفی انتخاب شدکه تنها 87 نفر از افراد نمونه پرسشنامه ها را برگشت دادند. ابزار ارزیابی برنامه کارآفرینی آلن گیب برای دستیابی به داده‌ها استفاده شد. مقدار t تک گروهی حاصله باتوجه به مؤلفه‌های؛ توسعه رفتار 297101/4، ایجاد همدلی 668755/4، ارزش‌های کارآفرینانه 961556/4، ایجاد انگیزه 284784/4، درک فرآیند ورود به کسب‌وکار 078871/4، ظرفیت‌سازی 075505/5، ملزومات کسب‌وکار 275455/5، مدیریت روابط 178311/4 است که ازتی بحرانی 98/1±بیشتراست. اختلاف بین مقادیر آزمون و میانگین متغیر در جامعه بسیار کم است به بیان دیگر برنامۀدرسی شاخۀ کار ‌و ‌دانش برمبنای کارآفرینی از دید متخصصان پایین‌تر از حد متوسط و ضعیف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Curriculum of the Work and Knowledge Branch with Emphasis on Entrepreneurship in Views of Experts

نویسندگان [English]

  • leila Mohammadaminzadeh 1
  • Mohammad Seifi 2
  • Alireza Faghihi 2
1 Islamic Azad University of Piranshahr
2 Arak Islamic Azad University
چکیده [English]

: This study، with the idea of entrepreneurship in mind، was conducted with the goal of evaluating the views of the curriculum experts in the high school vocational branch. The method was survey and statistical community included194curriculum experts and specialists of vocational high schools. Research sample volume(123subjects) was selected randomly based on the Morgan Table and، in the end، only 87questionnaires were returned. In order to gather required data from questionnaires Alan Gibb’s evaluation tools of entrepreneurship plan were used. The acquired collective single  t for experts is according to these components: behavior development4.297101،developing comm::union:: 4.668755، values of entrepreneurship 4.961556، motivate careers4.284784، understand the process of entering into business 4.078871،Capacity building 5.075505،the key business essentials 5.275455، relations management 4.178311،which every amount is higher than the single t critical amount ±1.98.differences exist between the test amounts and the average variable in the community،But very little.In other words، in the experts’ views، with the idea of entrepreneurship in mind، the vocational curriculum is in the Lower than average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • entrepreneurship
  • vocational
  • experts