رویکردهای معلمان ریاضی به «گوش ‏دادن» در کلاس ‏های درس: یک مطالعه پدیدارنگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 کارشناس ارشد آموزش ریاضی

چکیده

آشناییِ معلمان با ماهیت «گوش‏ دادن» به ایده ‏ها و نظرات ریاضی دانش ‏آموزان در کلاس درس و شناخت انواع آن، می‏ تواند فرصت مناسبی ایجاد کند تا بتوانند از «گوش ‏دادن»، به عنوان یک روش تدریس مؤثر جهت ارتقای یادگیری ریاضی دانش ‏آموزان استفاده کنند. پیشینه پژوهشی در این حوزه نشان می‏دهد که آشنایی معلمان ریاضی با اهمیت «گوش ‏دادن» و انواع آن، می‏ تواند به معلمان ریاضی کمک کند تا دانش ‏آموزان را در وضعیتی قرار دهند که از طریق تعامل با یکدیگر و با محیط یادگیری، به تدریج توانایی ارزیابی واقع‏ بینانه ایده ‏هایشان را افزایش داده و آن‏ها را  اصلاح کنند و بدین ترتیب، یادگیری خود را عمیق ‏تر کنند. به دلیل اهمیت این موضوع، پژوهشی پدیدارنگارانه طراحی شد تا چگونگی گوش‏ دادن معلمان ریاضی دوره راهنمایی پایه ‏های 6 تا 8 مطالعه شود. مشاهدات مستمر کلاسی و مصاحبه با معلمان آن کلاس‏ ها، به پژوهشگران فرصت داد تا بتوانند تشابهات و تفاوت‏های انواع «گوش ‏دادن» معلمان ریاضی را به ایده ‏ها و نظرات دانش‏آموزان، در سه دسته مقوله ‏بندی کنند. سپس دریافتند که سه مقوله ساخته شده، با سه رویکرد متفاوت «گوش ‏دادن ارزیابانه»، «گوش ‏دادن تفسیری» و «گوش ‏دادن هرمنیوتیک» که دیویس (1997) شناسایی کرده بود سازگارند. بدین سبب در این تحقیق، از همان برچسب‏ ها برای ارجاع به این سه مقوله استفاده شد. در این مقاله، با تمرکز بر مشاهده سه کلاس درس و نظرات سه معلم که از طریق مصاحبه شناسایی شدند، تمایز بین این سه نوع «گوش ‏دادن» نشان داده می‏ شود و به دلیل این که این سه معلم، هر یک به نوعی معرف این سه رویکرد بودند، برای آن‏ها  نام مستعار و تمثیلی «خانم قضاوتی»، «خانم تفسیری» و «خانم تعاملی» انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematics Teachers’ Approaches to “Listening” in Mathematics Classes: A phenomenographic approach

نویسندگان [English]

  • Zahra Gooya 1
  • Mohammad Reza Fadaie 2
  • Zeynab Agah 3
1 Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor of Shahid Bahonar University of Kerman
3 Master of mathematics education
چکیده [English]

The ways that mathematics teachers listen to students’ explanation, influence their understanding of students and their teaching activities. If teachers be informed about different ways of “listening” to students’ ideas and conceptions concerning mathematics, they might be able to use listening as an effective teaching method to enhance students’ mathematical learning. The related literature indicates that teachers’ familiarity with different “listening” approaches, could potentially help them to set up the stage for more interaction between students, teachers, and their learning environments. In such cases, students are gradually become skillful in realistically assessing their ideas, revising them and deepening their mathematical learning. We, thus, designed and conducted a study with five mathematics teachers in grades 6 to 8, to learn more about the ways they listened to students in their mathematics classes. All participants were volunteered female teachers with at least bachelor degree in mathematics. The research paradigm of the study was qualitative and the research method was phenomenography. Therefore, observations and interviews were the main instruments for the data collection. As Marton (1988) suggested, the categories of descriptions made up the main results of this research. So, the findings are three major and distinct categories to reveal the commonality and differences of the nature of “listening” concerning mathematics teachers in their classrooms. These categories had great consistency with Davis’ (1997) theoretical framework of three approaches to “listening” including evaluative, interpretive and hermeneutic. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Listening
  • mathematics Teaching
  • mathematics teacher at guiding cycle
  • evaluative listening
  • interpretive listening
  • hermeneutic listening