تجربۀ زیسته استادان راهنمای برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی، موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات و مدرسه حکمت

2 استادیار/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان/ مدرس مدعو دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه فرهنگیان -دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی

4 دانشگاه فرهنگیان

چکیده


در برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران، نقشی اساسی برای «استاد راهنما» لحاظ شده است. استاد راهنما یکی از اضلاع اصلی سه‎ گانه انسانی کارورزی جدید است که در کنار «معلم راهنما» و «دانشجومعلم» به ایفای نقش راهبری دو عنصر دیگر اقدام می‎کند. در این مقاله تلاش شده است تا تجربه زیسته استادان راهنمای دارای تجربه اجرای همه برنامه ‎های کارورزی (1-4)، که در اولین نوبت اجرای آن مشارکت داشته ‎اند، از طریق مصاحبه با 26 نفر در یازده استان کشور، بازخوانی و بر اساس آن، تصویر برنامه‎ های کارورزی ترسیم گردد. تجربه این گروه نشان می‎ دهد که برنامه‎ های کارورزی دارای «مقبولیت» بوده ‎اند و توانسته‎ اند به توسعه شایستگی‎ های دانشجومعلمان، افزایش توانایی معلمان راهنما و حتی بهبود آگاهی استادان راهنما کمک کنند. باوجوداین، اجرای اولین دوره این برنامه با مشکلات اجرایی و پشتیبانی همراه بوده و استادان راهنمای کارورزی باور دارند که «برنامه جدید کارورزی باید حفظ شود» و در برخی جنبه ‎ها، «اصلاح گردد».  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Supervisors Life Experience of the New Program of Internship on the Teacher Education in Iran

نویسندگان [English]

  • mansoureh irannejad 1
  • Maryam Safarnavadeh 2
  • nematollah mousapour 3
  • Mahboobeh Azhari 4
  • AbdolSaeed Mohammad shafiee 4
1 kHARAZMI un
2 Assistant Professor/ Kerman University of Medical Sciences/ Visiting Lecturer of Allameh Tabatabai University
3 Farhangian University - Professor of Cultural and Social Studies Research Institute
4 Farhangiyan UN
چکیده [English]

In the new internship program for Iranian Teacher Educaton Courses, a key role for the "supervisor" has been taken into account. This paper attempts to recapture the experience of living masters of the Guide, which has experience in implementing all the internship programs (1-4) that participated in its first implementation, through an interview with 26 people in 11 provinces of the country. The basis of this is the image of the internship program. The experience of this group shows that internship programs have been "accepted" and have been able to help develop student literacy competences, increase the ability of guidance teachers, and even improve the knowledge of guidance professors. However, the implementation of the first part of this program is accompanied by problems of implementation and support, and the professors of the internship guide believe that "the new internship program should be maintained" and, in some respects, "be amended".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Education
  • new internship program
  • supervisor
  • university of Farhangian