تجارب دانش آموزان پسر ابتدایی از اجرای ارزشیابی توصیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز-دانشکده روانشناسی

چکیده

در این پژوهش تجارب عمیق دانش ­آموزان پسر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی از اجرای طرح ارزشیابی توصیفی به شیوه ­ی کیفی و از نوع پدیدارشناسی بررسی شد. با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه­ گیری هدفمند استفاده شد که با مصاحبه عمیق 9 دانش ­آموز، داده ­های اخذ شده به اشباع رسید. داده ­ها با استفاده از نرم ­افزار MAXQDA10 کدگذاری و تحلیل شد. یافته­ های حاصل از تجارب اینن افراد در 5 مضمون اصلی"ادراک مثبت از ارزشیابی توصیفی"، "ادراک منفی از ارزشیابی توصیفی"، "مناسب پایه­ های پایین"، "متضرر شدن دانش­آموزان ضعیف" و " مورد پسند والدین دانش­آموزان ضعیف" و چندین مضمون فرعی خلاصه شد.این یافته ­ها می ­توانند تصویری گویااز چگونگی برنامه توصیفی در حال اجرا، معایب و مزایای آن در اختیار مسوولین و برنامه ­ریزان قرار دهد. تا در جهت رفع اشکالات و بهبود، حذف یا جایگزینی این طرح اقداماتی انجام دهند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experiences of elementary male students from descriptive evaluation

نویسندگان [English]

  • delaram mohamadi 1
  • skandar fathi azar 2
  • yousef adib 3
1 young researcher club
2 Tabriz Un
3 Tabriz University - Faculty of Psychology
چکیده [English]

This study conducted with aim of investigation profound experiences of elementary male students in the fourth and fifth grades from the descriptive evaluation. The method of this study was qualitative and phenomenological one. To achieve this objective and considering the nature of the study, purposeful sampling was used. Collected Data were saturated by interviewing with nine students. Data were analyzed by MAXQDA10 software. The results of these experiences were summarized at five themes and several subthemes. These themes included: "positive perception of descriptive evaluation", "negative perception of descriptive evaluation", "appropriate for bottom grades" pleasant for lazy students parents "and" harmful for lazy students". These findings can help Authorities in investigation the conditions of descriptive evaluation, its advantages and disadvantages. So they can take steps in Solving Problems and improvements, Remove or replacement of this evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • elementary students experiences
  • phenomenology