تبیین پدیدارشناسانه اصول برنامه درسی «تجربه تدریس»(کارورزی) در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 دانشگاه اصفهان

‎10.18869/acadpub.cstp.3.6.5

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین اصول برنامه درسی تجربه تدریس بر اساس تجارب زیسته معلمان انجام پذیرفته است. در این پژوهش از روش کیفی، از نوع پدیدارشناسی استفاده شده است. شرکت‌کنندگان در پژوهش، نه نفر از معلمان و اساتید موفق در دانشگاهها بودند که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق انجام و با روش کدگذاری موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مجموع یافته‌های این پژوهش 358 کد مفهومی در زمینه اصول برنامه استخراج و در هشت مؤلفه اصلی: تعامل غمخوارانه و مهرورزانه، پویایی، تدبیر تدریس، خویشتن‌نگری، کنش متقابلی، ایجاد موقعیت‌های فکورانه، درک فرهنگی _ هنری، بینش عملی و 35 زیر مؤلفه دسته‌بندی شدند. یافته‌ها نشان داد که پایبندی به اصول فوق باعث بهبود رفتار اخلاقی و پایداری رفتار در فراگیران شده و می‌تواند اثربخشی فرایند یاددهی یادگیری را تضمین نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological Explanation of Curriculum Principles of the Teaching Experience (Internship) in Farhangian University

نویسندگان [English]

  • azar davoodi 1
  • keshtiaray keshtiaray 1
  • Alireza Yousefi 2
1 farhangian univercity
2 Isfahan UN
چکیده [English]

The purpose of this study was to define the curriculum principles of Teaching Experience based on the lived experiences of the successful teachers. In this study, a qualitative method with a phenomenological approach was used. The participants were 9 teachers and professors who were selected purposefully. Data were collected by using in-depth interview and analyzed by thematic coding. Among the findings, 358 conceptual codes were extracted. They were classified as eight main categories including: caring and sympathy, dynamism, tact of teaching, introspection, mutual interaction, creating reflective situations, cultural-artistic understanding, practical insight and 35 subcomponents. Findings indicated that following these principles results in the improvement of moral behavior and behavior stability in learners and can guarantee the influence of the learning-teaching process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principles of curriculum
  • teaching experience
  • internship
  • teachers