شایستگی های شغلی مبتنی بر رویکرد صنایع خلاق در آموزش عالی صنایع دستی ایران: رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر شیراز

2 گروه صنایع دستی دانشگاه الزهرا

3 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی آموزش شایستگی­ های شغلی متناسب با رویکرد صنایع خلاق در آموزش عالی صنایع دستی ایران بود که با طرح ترکیبی اکتشافی متوالی مدل ابزارسازی انجام گردید. بخش کیفی با رویکرد چند روشی کیفی، به شیوه ­های تحلیل محتوا  و پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. در این بخش، با روش نمونه ­گیری هدفمند، 17 نمونه از دانش­آموختگان  این رشته در مصاحبه شرکت کردند و 8 مضمون، استخراج شد. بخش کمی، با روش پیمایشی انجام شد. بعد از تأیید مقیاس نهایی، با نمونه­ گیری خوشه ­ای و در دسترس، از دانشجویان سال آخر هر دو مفطع رشته صنایع دستی147 نمونه در ارزیابی شرکت کردند. عملکرد برنامه درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته در آموزش شایستگی­ های شغلی در همه عناصر استخراج شده، پایین ­تر از میانگین معیار بود و پیشنهاد می­ شود در برنامه­ های آموزش عالی صنایع دستی ایران، واحدهای درسی متناسب با شایستگی­ های شغلی مورد نیاز به صورت اصولی، برنامه­ ریزی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job Competencies Based on the Creative Industries Approach in Higher Education of Iranian Handicrafts: Mixed Method

نویسندگان [English]

  • Maryam Foroughinia 1
  • Mahin Sohrabi 2
  • Mehdi Mohammadi 3
1 Shiraz Art University - Iran
2 Alzahra university
3 faculty member of shiraz university
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the training of job competencies appropriate to the approach of creative industries in higher education of Iranian handicrafts, which was done with exploratory sequential mixed methods of tool making model. The qualitative part was performed with a qualitative multi-method approach, using content analysis and descriptive phenomenology. In this part, by purposive sampling method, 17 samples of graduates of this field participated in the interview and 8 themes were extracted. Quantitative part was done by survey method. By cluster and available sampling from the final year students of higher education in handicraft, 147 samples participated in the evaluation after confirmation of the final scale. The performance of the Bachelor and Master curriculum in this field in job competencies in all extracted elements was lower than the average standard and it is suggested that in handicraft higher education programs, courses should be planned in accordance with the required job competencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Higher Education
  • Handicrafts
  • Creative Industries
  • Job Compete