ارزشیابی برنامۀ درسی به‌مثابه یک پدیدۀ پیچیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت ملی نفت ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده

در این پژوهش سعی شده است با توجیه و مفروض انگاشتن برنامۀ درسی به‌عنوان یک پدیدۀ پیچیده، مدلی برای ارزشیابی آن ارائه شود که بتوان به کمک آن تصویری جامع‌تر از ابعاد مختلف برنامۀ درسی در گزارش‌های ارزشیابی ارائه کرد. در این مدل ابعاد و لایه‌های مختلف برنامۀ درسی (مکتوب، اجراشده، تجربه شده، آزمون شده، تبلور یافته) بر اساس سه معیار (آرمان‌های قصد شده، ابعاد پنهان و عناصر مغفول) ارزیابی شده و نهایتاً یک ماتریس 15 سلولی را به‌وجود می‌آورند. ین پژوهش را می‌توان از نوع «پژوهش نظریه‌ای» دانست که هدف آن تولید یک مدل تجویزی در حوزۀ مطالعات برنامۀ درسی است. مدل مذکور پس از بررسی نقاط قوت و ضعف مدل‌های تدوین شده ارزشیابی برنامۀ درسی در طی 80 سال گذشته و به‌منظور پوشش تمامی ابعاد ممکن این پدیده ساخته شد. اطلاع‌رسان‌های این پژوهش 6 نفر از متخصصان حوزۀ ارزشیابی برنامۀ درسی بوده‌اند که به‌صورت هدفمند و با راهبرد نمونه‌گیری ملاک محور انتخاب شده‌اند. داده‌های مورد نیاز با مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری و با روش تحلیل مضمون بررسی شده و الگوی نهایی شکل گرفت. جهت اعتباربخشی داده‌ها و تعدیل الگو از راهبردهای بازبینی اعضا و تحلیل همگنان استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ECCP: Evaluating Curriculum as a Complex Phenomenon

نویسندگان [English]

  • Saeid Safaei Movahhed 1
  • mohammad hajizad 2
1 National Iranian Oil Company
2 Azad University(Neka Branch)
چکیده [English]

Although roughly 100 years have been passed since Curriculum Studies was born as an academic discipline, but it seems that its domains have not experienced a balanced development. For example while we have witnessed a booming growth in areas such as theorizing, conceptualization, planning, design, and recently internationalization,  but some areas seem to have remained underdeveloped among which we can name curriculum evaluation. As an instance, though Reconceptualization Movement extended the borders of Curriculum Studies and bestowed upon us a deeper understanding of curriculum as a dynamic phenomenon (and not just a written text), but we have not yet developed an all-inclusive model to evaluate curriculum as a dynamic and multi-layered phenomenon.  In the last decades, we have mostly used several popular models namely Tyler (for evaluating predetermined objectives), Scriven (for uncovering emergent outcomes), CIPP (for evaluating curriculum as a system), Educational Criticism and Connoisseurship (for an artistic evaluation of educational phenomena), but none of the aforementioned models are comprehensive enough to take into account the numerous dimensions of curriculum (written, operationalized, experienced, tested, and flourished) as a dynamic, emergent and non-linear phenomenon. This is while curriculum scholars have mostly reached an unwritten consensus that curriculum can no longer be considered just as a written product which can be designed and manufactured by top scholars sitting at high positions and then mechanically implemented and tested step-by-step by school practitioners. On the other side, complexity theory has radically changed our knowledge of the world's physical and social phenomena in the last recent decades. As a result, I believe that curriculum can be deemed as a chaotic and complex phenomenon due to characteristics like non-linearity, unpredictability, emergence, instability, self-organized adaptiveness, context-based nature, bifurcation, sensitivity to initial conditions, and so on. In this paper, I try to put forward a new model for curriculum evaluation, entitled ECCP (Evaluating Curriculum as a Complex Phenomenon), out of my perception of curriculum as a complex event.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • curriculum evaluation
  • complexity theory
  • curriculum as complex phenomenon
  • ECCP