نقش تجربۀ هنر دو فرهنگی در آموزش میان‌فرهنگی (نمونه موردی: کودکان 9 ساله برزیلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس - - ‌ گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

4 گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک و ارتقاء صلاحیت میان‌فرهنگی از طریق تجربۀ هنری در بین فرهنگ ایران و برزیل بوده است. روش پژوهش کیفی از نوع اقدام‌پژوهی بوده و شرکت‌کنندگان شامل دانش‌آموزان 9 ساله برزیلی می‌باشند. در این پژوهش تلاش شده است تجربۀ آموزشی در چهار مرحله علاقه‌مندسازی، مقایسه دو فرهنگ، تجربۀ خلق هنر دو فرهنگی و بخش دیرپایی تجربه موردبررسی قرار گیرد. برای پایایی و اعتبار یافته‌ها از روش مثلث‌سازی داده‌ها از نوع روش‌شناختی استفاده‌شده است. یافته‌ها نشانگر افزایش ادراک فرهنگی از طریق تجربۀ هنری بوده است. همچنین تجربۀ هنری دو فرهنگی در خروج شرکت‌کنندگان از انکار و کاهش محسوس قطبیت‌گرایی مؤثر بوده و سبب تقلیل تمایز و پذیرش میان‌فرهنگی شده است. تجربۀ هنری سبب دیرپایی تجربۀ ادراک میان‌فرهنگی در کودکان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Bicultural Art Experience in Intercultural Education ‎(Case study: 9 Years Old Brazilian Children)‎

نویسندگان [English]

  • Raika Khorshidian 1
  • Reza Afhami 2
  • Alireza Araghiyeh 3
  • alireza Sadeghi 4
1 Ph.D candidate‎ Tarbiat Modares University‎ - - Department of research in art history, art and architecture faculty, Tarbiat Modares University
2 Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University
3 Islamshahr Islamic Azad University
4 Department of Curriculum studies, Educational science faculty, Allameh Tabatabai university, ‎Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective of this research is to study the role of intercultural education through bicultural art experience for improving intercultural competence. To this aim, an action research was designed as a qualitative study to introduce different aspects of Persian culture among 9 years old Brazilian children. It included four steps: making interest, comparing two cultures, experiencing bicultural art creation and evaluating its durability. The triangulation of data as a method kind was used for the validity and reliability. The results indicate the effects of art experience on improving cultural understanding. Furthermore, bicultural art experience was effective for shifting from denial stage, decreasing polarization significantly. It also increased the ability of minimization and acceptance. Finally, art experience caused durability of intercultural understanding among children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bicultural art experience
  • intercultural
  • intercultural sensitivity
  • children
  • Brazil