روایتی از کلاس‌های درس دانشگاهی (تجربه زیسته استادان دانشگاه) به کوشش عباس کاظمی انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی چاپ اول بهار 1396

مطالب عمومی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی

چکیده

کتاب روایتی از کلاس‌های درس دانشگاهی , آن‌گونه که عباس کاظمی در مقدمه آورده است, بخشی از گزارش پژوهشی مفصل است که از سال 1393 آغازشده و به دنبال تحقیق درباره کلاس‌های درس و نارضایتی استادان و دانشجویان از کلاس است. دانشجویانی که از محتوای کلاس‌ها ناراضی‌اند و استادانی که بی‌رغبتی دانشجویان به کلاس  و درس آن‌ها را آزار می‌دهد. 
این کتاب شامل دو نوع گفتار است. در برخی از این گفتارها, افراد از تجربه زیسته خود سخن گفته‌اند و در برخی دیگر, تحلیل‌ها, ایده‌ها و نظرات خود درباره کلاس درس دانشگاهی را بیان کرده‌اند. همه آن‌ها از تجربه تدریس خود نمی‌گویند, بلکه  بعضی از آن­ها, ایده‌هایی عرضه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها