نقش فرهنگ معلمی در مواجهه با تغییرات برنامۀدرسی ریاضیات پایۀ هفتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه فرهنگیان

3 استادیار-دانشگاه تهران

‎10.18869/acadpub.cstp.4.7.137

چکیده

پژوهش حاضر درصدد کشف نقش فرهنگ معلمی در نوع مواجهه معلمان نسبت به اصلاحات برنامۀدرسی ریاضی دورۀ متوسطه اول در شهرستان قائمشهر است. یافته‌های پژوهش کیفی با روش پژوهش پدیدارشناسی نشان داد که باورهای معلمان نسبت به تغییرات کتاب درسی ریاضی پایۀ هفتم به دو دسته تقسیم می‎شوند: نگاه مثبت به تغییرات کتاب درسی ریاضی پایۀ هفتم و نگاه منتقدانه به تغییرات کتاب درسی ریاضی پایۀ هفتم. همچنین آنان دو طیف از رفتار را در مواجهه با تغییرات کتاب درسی ریاضیات پایۀ هفتم به نمایش گذارده‌اند: پذیرش کامل، مقاومت و عدم پذیرش. نتایج پژوهش نشان داد، درک فرهنگ معلمی عاملی ضروری برای آغاز هرگونه اصلاح است؛ زیرا نگرش مثبت معلم به تغییر، تمایل او برای پیشبرد برنامه‎های درسی جدید را سبب می‎شود. وقتی معلّمان، تغییر را مفید و ضروری بدانند با تعهد و پایبندی بیشتری نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنند. اطلاع‌رسانی به معلّمان، استفاده از تجارب دبیران باتجربه، پربارکردن دوره‌های ضمن خدمت از جمله روش ‎هایی هستند که بهبود و اصلاح نگرش معلّمان نسبت به تغییر و برنامه‌های درسی جدید را درپی داشته‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Teachers’ Culture Confronting with Curriculum Changes Of 7th Grade Math

نویسندگان [English]

  • banafsheh dadashi 1
  • nematollah mousapour 2
  • Saeid Safaei Movahhed 3
1 Kharazmin UN
2 Farhangian UN
3 Assistant Professor - University of Tehran
چکیده [English]

This paper wants to discover the role of teaching culture and teachers’ kinds of encounter to Math Changes of first grade of high school (7th grade) in Qaemshahr. Findings of qualitative research by methodology of phenomenology showed that teachers’ belief towards changes of math textbook of 7th grade can be divide into two different perspectives; positive and critical. Also they have showed two types of behavior encountering with Math changes: acceptance, resistance and rejection.  The results showed that understanding the culture of teachers is an essential factor to initiate any reform in curricula. Thus, by improvement of attitude toward change, teachers’ tendencies will be more positive towards implementing the new curricula; it means, if teachers being informed that change is useful and necessary, they will do the changes with more commitment and fidelity. So, raising teachers understanding, using the expert-teachers’ experiences, holding on-the-job-training programs, compiling booklets and pamphlets on change issues, are useful factors in improving and modifying teachers’ attitude towards change and new curricula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Culture
  • Curriculum Changes
  • Math Textbook
  • High School