تدریس به روش معکوس در آموزش عالی: روایت‌های یک مدرس دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد,واحد تهران جنوب

2 دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی

‎10.18869/acadpub.cstp.4.7.81

چکیده

این پژوهش به بررسی روایت‌های یک مدرس دانشگاه و اجرای آموزش به شیوه معکوس پرداخته است. پژوهش موردنظر روایی است و به انگاره تحقیقات کیفی و تفسیر گرایانه تعلق دارد. منبع داده‌های این پژوهش روایت چهار ترم آموزشی در آموزش عالی است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد در این شیوۀ آموزشی باهمان اجزای کلاس سنتی، سروکار داریم اما چیدمان  و نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود، می‌تواند متفاوت باشد.آموزش محتوای درس در فضایی خارج از کلاس  اتفاق می‌افتد. انجام تکالیف، تکرار و تمرین، پرسش و پاسخ و بحث بر روی مباحث آموزشی، بخشی از فعالیت کلاسی است که جایگزین تدریس در کلاس درس می‌شود. تغییر چیدمانی که منجر به پویایی کلاس، افزایش انگیزه و یادگیری عمیق‌تر می‌شود. در تفسیر این روایت، برخی چالش‌هایی که در مسیر اجرای این شیوۀ آموزشی وجود داشته‌اند موردبحث و بررسی قرارگرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flipped Learning in Higher Education: Narratives of a Teacher

نویسندگان [English]

  • zeinab golzari 1
  • Mohammad Attaran 2
1 Faculty of Azad University, South Tehran branch
2 Associate Professor of Curriculum Studies, Kharazmi University
چکیده [English]

This study is a narrative inquiry-based research, one that belongs to qualitative and interpretative paradigms.  In this research, the narratives of an assistant professor about flipped learning in the university have been analysed and interpreted. The data analysis shows that in flipped teaching we are dealing with the same components of the traditional classroom, but the arrangement and conclusion are different. The teaching happens outside the class, and assignment, exercise discussion on educational content are a part of class activities, and teaching is replaced with them.  This arrangement leads to class mobility, increasing of students’ motivation and deep learning. In Also We have discussed some challenges of the implementation of flipped teaching. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • flipped learning
  • blended learning
  • higher education