بررسی کتاب‌های درسی ریاضی دوره متوسطه از شروع آموزش رسمی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده: پژوهش در مورد سیر برنامه درسی و کتاب‌های درسی در ایران، یکی از حوزه‌هایی است که مطالعات اندکی در آن صورت گرفته و گزارش‌های پژوهشی یا نتایجی از چنین پژوهش‌هایی، در اسناد مورد بررسی به‌دست نیامد. مقاله، گزارشی از پژوهشی جامع در فاصله شروع برنامه آموزش رسمی دوره متوسطه (1304) در ایران تا 1388 (زمان جمع‌آوری داده‌ها) است و موارد زیر مورد مطالعه قرار گرفت: (1) سیر تاریخی تغییراتِ کلی نظام آموزش رسمی؛ (2) پنج دوره تاریخی در تغییر کتاب‌های درسی ریاضی؛ (3) سیر تغییر محتوای آموزشی و مواد درسی ریاضی. پژوهش، به لحاظ روشی، پژوهشی تاریخی است و با هدف شناخت بهتر روند شکل‌گیری کتاب‌های دوره متوسطه انجام شد. تلاش شد تا تمام کتاب‌هایی که به‌عنوان کتاب درسی ارائه شده است، مورد توجه قرار گیرد و محتوای آن‌ها از نظر موضوعی (ریاضی) بررسی شود. مقاله با بررسی مثلثات، سیر تحولات آن در این فاصله زمانی به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌پردازد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Historical Study of High School Mathematics Textbooks since the Establishment of the Formal Education System in Iran

نویسنده [English]

  • Mani Rezaie
Faculty member of the Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract: Study on curriculum movement and variation of the mathematics textbooks in Iran is one of the fields that few studies have been accomplished, and in this field there have been no investigation reports or any particular results of such these studies. This paper deals with a short report of a comprehensive research in this field from the beginning of formal education curriculum in Iran for high school (1925) to 2008 (the time of gathering the data). In this research following subjects on high school curriculum are investigated: 1) Historical changes and overall evolution of formal educational system, 2) Five historic periods on changed of math textbooks, 3) Changes of curriculum based on the math subjects. I tried all the school textbooks to be considered and the content of them mathematically to be investigated. This paper deals with a conclusion by reviewing trigonometry as one of the school topics and its changes during this interval.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Movement
  • Mathematics Textbooks in Iran
  • Historical Research
  • Trigonometry