مطالعه و ارائه الگوی مفهومی و کاربردی استارت آپ های دانش آموزی در برنامه درسی دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی و کاربردی استارت-آپ­ های دانش ­آموزی برای برنامه­درسی دوره دوم متوسطه ایران است. این مطالعه در دسته پژوهش­ های کاربردی  با پارادایم کیفی به روش تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی انجام ­یافته ­است. ازاسناد ومنابع معتبر دست اول در زمینه اصطلاحات وکلمات کلیدی این پژوهش درکشورهای موفق، 45مورد به روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شد. ابزارگردآوری اطلاعات برگه ­های یادداشت دست­ نویس و رایانه ­ای(بانرم ­افزار MAXQDA2020)بود. شبکه مضامین استخراج شده دریافته­ ها حاکی از الگوی مفهومی باپنج مضمون فراگیر(شایستگی­ های برنامه­ درسی،راهبردهای آموزشی،دانش ­آموز،معلم و چالش ­هاو فرصت ­ها) و الگوی کاربردی باپنج مضمون فراگیر(برنامه ­درسی مدرسه،فعالیت­ های آموزشی،فعالیت ­های عملیاتی،فعالیت­ های دانش­ آموز و فعالیت ­های معلم)بود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که درکشورهای موفق نظیرفنلاند،سوئد و... فعالیت ­های مربوط به استارت­-آپ­ های دانش ­آموزی ازسال­ ها پیش آغازو به شکل معمول و مطلوبی درجریان است و باتوجه به این­که این نوع فعالیت ­ها در برنامه ­های­ درسی ایران مغفول واقع شده، پیشنهاد می ­شود برنامه­ درسی استارت­-آپ­ های دانش ­آموزی دردوره دوم متوسطه براساس مختصات ارائه شده درالگوهای این پژوهش طراحی و اجرا گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Presentation of Conceptual and Practical Models of Students’ Start-ups in Secondary School Curriculum

نویسندگان [English]

  • Amir Esmaeil Asadi 1
  • Ali Hosseinikhah 2
  • Farnoosh Alami 3
1 kharazmi University
2 Kharazmi University - Faculty of Educational Sciences and Psychology
3 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This study has been done in the category of applied research with qualitative paradigm by thematic analysis through an inductive approach.From reliable first-hand documents and resources in terms and keywords of this inquiry in thriving countries,45 cases were selected by purposive sampling.The data collection tool was manual and computer notes(MAXQDA,2020).The network of themes extracted in the findings indicates a conceptual model with five broad themes(curriculum competencies,educational strategies,student,teacher and challenges and opportunities)and a practical model with five broad themes(School's curriculum,educational activities,operational activities,student activities,and teaching activities).The study shows that in prosperous countries like Finland and Sweden,students' start-ups have been started for many years and are going on regularly and desirably.Since this type of activity has been neglected in Iranian curricula,it is suggested that the curriculum of start-ups in the second year of high school be designed & implemented based on the criteria an indicatores provided in the models of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Education
  • Students’ Start-up
  • Secondary Schools
  • Practical Curriculum