دانش‌های مورد نیاز آموزشگران ریاضی جهت آماده‌سازی معلمان ابتدایی آینده برای تدریس ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به­ منظور شناسایی دانش­ های مورد نیاز آموزشگران ریاضی که مسئولیت تدریس ریاضی به معلمان آینده را دارند، پژوهشی با رویکرد کیفی طراحی شد که تمرکز آن، بر مبحث ضرب و تقسیم کسرها بود. شرکت­کنندگان در این مطالعه، دو آموزشگر ریاضی در حال تدریس مجازی در دانشگاه فرهنگیان بودند. داده های این تحقیق که در زمان همه­گیری کووید-19 انجام شد،  از چهار منبع کلاس درس، مصاحبه­های نیمه­ ساختاریافته، درس­نامه­های مدرسان و یادداشت­های میدانی نویسنده اول جمع­آوری شد. پس از چندین­بار کاهش نظام­وار داده­هایِ تجمیع ­شده، سه ظاهر شدند. سپس بر اساس آنها، چارچوبی با چهار مؤلفه «دانش محتوایی-موضوعی ریاضی»، «دانش برنامه درسی ریاضی»، «دانش بدفهمی­های ریاضی» و «دانش متناسب­سازی تدریس ریاضی با موقعیت» برای دانش­ های مورد نیاز آموزشگران ریاضی، تدوین شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Required Knowledge for Mathematics Educators in Preparing Prospective Mathematics Teachers

نویسندگان [English]

  • Kobra Bahaloo Horeh
  • Zahra Gooya
  • Mahboobeh Arefi
  • koorosh Fathi Vajargah
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

A research was conducted using qualitative approach, to identify the required knowledge for mathematics educators that are preparing prospective elementary teachers. Two mathematics educators from “Farhangian University” participated in this study. The data collected from four different sources observation of virtual classes of two participants while teaching multiplication and division of fractions, semi-structred interviews with participant, educators’ lesson plans and first author’s field notes. The classes hold virtually due to the Covid-19 pandamic. After many levels of systematic data reduction, three categories emerged as “the role of educators’ beliefs in teaching mathematicsL, “choosing challenging content for developing conceptual understanding of multiplication and division of fractions and “recognition of misconceptions of elementary students”. As a result, a theoretical framework developed for required knowledge of mathematics educators with four components as “knowledge of mathematics-content”, “knowledge of mathematics curriculum", "knowledge of students’ mathematics misconceptions” and “knowledge of modifying teaching to fit the situation.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Research Paragdim
  • Mathematics Educators
  • Prospective Elementary Teachers
  • Multiplication and Division of Fractions