طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مسئله محور در درس ریاضی دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 علامه طباطبائی

3 دانشگاه شهید رجائی

4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

هدف پژوهش طراحی الگویی معتبربرای برنامه‌ درسی مسئله‌محور در درس ریاضی دوره ابتدایی می‌باشد. رویکرد پژوهش کمی بوده ، در طراحی الگو که با روش مدلسازی ساختاری _تفسیری انجام شد 19 نفر از متخصصان برنامه‌ریزی درسی و آموزش ریاضی شهرستان اراک شرکت داشتند. جهت تعیین اعتبار، با روش حداقل مربعات جزئی، الگوی طراحی شده در قالب پرسشنامه محقق‌ساخته در اختیار 355 متخصص به شیوه نمونه‌گیری تصادفی قرار گرفت. با شناسایی مولفه‌های اهداف در سطوح شناختی ، نگرشی ، مهارتی و محتوای برنامه درسی ، روش و ارزشیابی الگوی برنامه درسی مسئله محور، طراحی و اعتباریابی شد. نتیجه این پژوهش طراحی الگوی معتبر با 7 مقوله اصلی و 46 مقوله فرعی بود. یافته‌های پژوهش نشان داد، ویژگی‌های اهداف در سطح "شناختی" و "نگرشی" به‌عنوان مولفه‌های زیربنایی الگوی برنامه‌ درسی مسئله‌محور در درس ریاضی محسوب شده و بر ویژگی‌های اهداف در سطح مهارتی تاثیرگذارهستند.ویژگی‌های مهارتی برویژگی‌های محتوای برنامه درسی،راهبرد وارزشیابی تاثیرگذارمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Authenticating a Problem Based Curriculum model in Elementary Mathematics

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Ramzi 1
  • Keyvan Shiondi Cheliche 2
  • Elahe Aminifar 3
  • Alireza Assare 4
1 Doctoral student of Curriculum Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Allmeh university
3 Rajaei University
4 Shahid Rajaei UN
چکیده [English]

Abstract The main purpose of the study is to design a valid model for the problem-oriented curriculum in elementary mathematics. The research approach is quantitative. In designing the model, which was done by structural-interpretive modeling method, 19 specialists of curriculum planning and mathematical education of Arak city participated. To determine the validity, with the method of partial least squares, the designed model in the form of a researcher-made questionnaire was provided to 355 specialists by random sampling method. By identifying the components of objectives in three levels of cognition, attitude, skill and curriculum content, method and evaluation of the problem-oriented curriculum model were designed and validated.. Findings showed that the characteristics of objectives in level "cognitive" and "attitude" are considered as the underlying components of the problem-oriented curriculum model in mathematics and affect the characteristics of objectives at the skill level. Skills characteristics also affect curriculum content characteristics, method, and evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • problem- oriented
  • math lesson
  • elementary course
   -  آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا. (1398)، تحقیق در عملیات نرم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
     - آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول. (1398). کمترین مربعات جزئی، تهران: انتشارات نگاه دانش.
   -   آقازاده، محرم. (1394). راهنمای روش‌های نوین تدریس. تهران: انتشارات آییژ.
     - ادیب منش, مرزبان, صدر, آمنه. (1400). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی ارتقای مهارت‌های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی. مطالعات برنامه درسی, 16(62), 223-256.
- افسون، محبوبه؛ ابراهیمی، لقمان؛ احمدی، محمد سعید(1395). بررسی مشکلات یادگیری ریاضی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، دومین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه، اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی،131-130
    -  ایزد، عباس؛ دیبایی، محسن؛ سبحانی، مهدی. (1399). شناسایی و اعتباربخشی چارچوب نظری برنامه درسی پژوهش محور و تحلیل آن در محتوای علوم تجربی پایه ششم ابتدایی. تفکر وکودک، 11(2)، 1-28.
  -   برومند، مهناز؛ موسوی، رضا؛ سیفی، طیبه (1398). راهنمای عملی یادگیری مسئله محور. تهران: انتشارات ارسطو.
-    حسنی، مهدی؛ دستجردی،‌رضا؛ اسدی، رضا (1400). بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر استانداردهای فرایندی نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس ریاضی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 10 (26)، 195-214.
- حبیبی، آرش(1397).تصمیم‌گیری چند معیاره، روش مدل‌سازی ساختاری_تفسیری (ISM)، پارس مدیر
-    دافعی، حمید؛ امام‌جمعه، محمدرضا؛ نصری، صادق. (1399). الگوی برنامه درسی توسعۀ دانش تخصصی تقسیم کسرها مبتنی بر برنامه‏ریزی درسی مدرسه‏‌محور. پژوهش‌های برنامه درسی، 10(1)، 255-281.
-    داوری، علی؛ رضازاده،‌ آرش. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
- رفیع‌پور گتابی، ابوالفضل؛ گویا، زهرا(1389).ضرورت و جهت تغییرات در برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای در ایران از دیدگاه معلمان. نوآوری‌های آموزشی.9 (33)،91-120
ریحانی، ابراهیم(1399). مروری بر ساختار و رویکردهای آموزشی کتاب‌های ریاضی مدرسه‌ای ایران، نشر تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.
-    شعبانی‌، حسن (1397). پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه آموزش مسئله‌محور. مجله مدرس‌، 4 (1)، 115-125.
- شیخی آرام، امین (1395). بررسی سیر تحولات برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی در ایران، ساری : اولین اجلاس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، شرکت علمی – پژوهشی باران اندیشه
-    عطریان، نرگس؛ عطریان، فرامرز (1400). طراحی الگوی تدریس پرورش تفکر فلسفی در دوره ابتدایی. تفکر وکودک، 12(1)، 181-202.
-    گرزین، مرتضی (1398). الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر یادگیری زایشی درس ریاضی پایه ششم ابتدایی. پویش در آموزش علوم پایه، 5(15)، 48-59.
-    مرتضوی، مرتضی؛ گویا، زهرا؛ آزاد، سهیلا. (1399). چالش‌های اجرای ارزشیابی توصیفی درس ریاضی در دوره ابتدائی در ایران از دیدگاه معلمان. نظریه و عمل در برنامه درسی، ۸ (۱۵)، ۲۲۸-۱۹۳.
-    ملک‌زاده، شیما؛ حجازی، الهه؛ کیامنش، رضا. (1400). طراحی و تدوین بسته آموزشی توانمندسازی و اثربخشی آن بر عملکرد و باورهای ریاضی دانش آموزان. علوم روانشناختی، 20 (103)، 1095-1116.
-    نبوی، راحله؛ شیروانی، علی. (1400). بهره‏‌گیری از روش بازی در بهبود بی ‏علاقگی و کم‏‏‌توجهی دانش‌‏آموز دبستانی به درس ریاضی. پویش در آموزش علوم پایه، 7 (22)، 32-56.
-    نجفی, حسن, ملکی, حسن, سبحانی نژاد, مهدی, مصباح, علی. (1400). طراحی الگوی برنامه درسی هویت دینی در دوره اول متوسطه. مطالعات برنامه درسی, 16(61), 59-92.
-    ویسی، غلام؛ حاجی، هادی؛ شرفی، نرجس. (1400). تحلیل اصل یاددهی-یادگیری در برنامه‌ریزی درسی با تاکید بر منابع اسلامی. علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 9(16)، 205-234.
   - Agustoni, A. (2021). Development of science learning devices contexstual problem based learning (CPBL) based in improving problem solving skills for 4th grade elementary school. In Journal of Physics: Conference Series, 183(9), 0120-139.
   -  Assen, J. H. E., Meijers, F., Otting, H., & Poell, R. F. (2016). Explaining discrepancies between teacher beliefs and teacher interventions in a problem-based learning environment: A mixed methods study. Teaching and teacher education, 60, 12-23.
    - Atika, N., Roza, Y., & Murni, A. (2020). Development of learning tools by application of problem based learning models to improve mathematical communication capabilities of sequence and series materials. Journal of Educational Sciences, 4(1), 62-72.
    - Bosica, J., Pyper, J. S., & MacGregor, S. (2021). Incorporating problem-based learning in a secondary school mathematics preservice teacher education course. Teaching and Teacher Education, 102, 103335.
    - Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation m - odeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-33.
   Fernandes, H. V. (2021). From student to tutor: A journey in problem-based learning. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 13(12), 1706-1709.
    - Fitria, Y., Amini, R., Setiawan, B., & Ningsih, Y. (2019). The difference of students learning outcomes using the project-based learning and problem-based learning model in terms of self-efficacy. In Journal of Physics: Conference Series, 138(1), 120-142).
    - Hendriana, H., Johanto, T., & Sumarmo, U. (2018). The Role of Problem-Based Learning to Improve Students' Mathematical Problem-Solving Ability and Self Confidence. Journal on Mathematics Education, 9(2), 291-300.
   -  Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135.
   -  Koehler, A. A., Cheng, Z., Fiock, H., Wang, H., Janakiraman, S., & Chartier, K. (2021). Examining students' use of online case-based discussions to support problem solving: Considering individual and collaborative experiences. Computers & Education, 104407.
    - Malmia, W., Makatita, S. H., Lisaholit, S., Azwan, A., Magfirah, I., Tinggapi, H., & Umanailo, M. C. B. (2019). Problem-based learning as an effort to improve student learning outcomes. Int. J. Sci. Technol. Res, 8(9), 1140-1143.
    - Mustofa, R. F., & Hidayah, Y. R. (2020). The Effect of Problem-Based Learning on Lateral Thinking Skills. International Journal of Instruction, 13(1), 463-474.
  -   Permatasari, B. D. (2019). The Influence of Problem Based Learning towards Social Science Learning Outcomes Viewed from Learning Interest. International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(1), 39-46.
   -  Siagan, M. V., Saragih, S., & Sinaga, B. (2019). Development of Learning Materials Oriented on Problem-Based Learning Model to Improve Students' Mathematical Problem Solving Ability and Metacognition Ability. International Electronic Journal of Mathematics Education, 14(2), 331-340.